Gino Ameye

Psychotherapie voor kinderen, jongeren en volwassene

Angst- en traumabehandeling - EMDR, depressie en stemmingsproblemen, identiteits- en persoonlijkheidsstoornissen, slaap en eetstoornissen, ontwikkelings- en gedragsproblemen

Vorming (in de vorm van een lezing of een vorming op maat)
Coaching (individueel of van teams)

Praktijkadres: Gemeenteplein 10, 9090 Melle
Tel: 0496 18 13 69
E-mail:

Opleiding
Werkervaring
Lidmaatschap
Vorming
Lezingen
Coaching
Publicaties

tekening: Kurt Duyck
tekening - privé collectie

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (1984-1989 aan de R.U.G.)
 • Therapieopleiding - postgraduaat 'Psychoanalytische psychotherapie' (1997-2000 aan de K.U.L.)
 • Opleiding E.M.D.R. (2010-2012 in Nederland)
 • Opleiding: 'Brief dynamic interpersonal therapy', een psychodynamisch behandeling bij depressie, driedaagse bij Alessandra Lemma, Mary Target en Peter Fonagy, november 2012

Werkervaring

 • Sinds 1998 werkzaam als therapeutisch verantwoordelijke in de Kaap, dienst kinder -en jeugdpsychiatrie, afdeling van het Psychiatrisch Centrum Caritas
 • Lector aan de Hogeschool Gent van 2002 tot 2006 (vak psychopathologie).
 • Zelfstandige praktijk sinds 2004 in Melle.

Lidmaatschap

 • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (V.V.P.T.)
 • Erkenning bij de psychologencommissie en bij de mutualiteiten i.f.v. terugbetaling voor kinderen en jongeren.
 • Lid van E.M.D.R. Belgium
 • Participant in een intervisiegroep rond psychotherapie bij kinderen en jongeren (via K.U.L.,sinds 2006).

Vorming

 • Vorming op maat voor teams of organisaties, gaande van het uitdiepen van bepaalde thema's (zoals hechting, mentaliseren, automutilatie, omgaan met agressie,...) tot het werken met casuïstiek. Dit kan zowel binnen begeleidingstehuizen, multifunctionele centra, ambulante organisaties.
 • Verzorgen van vorming binnen de teams van de Kaap, meer specifiek gericht op het werken vanuit de 'Mentalization Based Treatment' (vorming opgezet sinds 2010 op reguliere basis, i.s.m. Prof. Meurs KUL)
 • Opleiding voor De Sleutel : Psychische problemen bij jongeren, juni en november 2012, samen met Sabine Van den Berge
 • Vorming 'psychose en autisme bij kinderen en jongeren', St. Gregorius, juni 2012, januari 2013
 • Opleiding voor een team van de organisatie 'Tanderuis' : Dwang en autisme, mei 2012
 • 'Angst voor de schoolpoort', opleidingsdag rond kinderen/jongeren met een schoolweigeringsproblematiek. (januari 2012, 2013 via Informant) – samen met Sabine Van den Berge
 • 'Psychische en psychiatrische problematiek bij kinderen en jongeren' (Tweedaagse voor hulpverleners via Informant, wordt jaarlijks gegeven sinds 2009). - samen met Sabine Van den Berge
 • Opleiding voor jongerenwelzijn Oost-Vlaanderen - consulenten van de CBJ's en JRB (Agorae – april 2012)
 • Opleiding op maat voor een home bijzondere jeugdzorg (tweedaagse – najaar 2011) en voor een M.P.I. (najaar 2010) – samen met Sabine Van den Berge
 • Hechting en hechtingsstoornissen. (Studiedag gegeven aan het Guislain, 2002)
 • Medewerker aan de postgraduaatopleiding psychoanalytische therapie kinderen/jongeren - via Prof. Verhaeghe – samen met Gino Gevaert. In het academiejaar 2014-2015 is een volledige vormingsdag voorzien rond 'mentaliserend werken met kinderen en jongeren' (januari 2015).

Lezingen

 • Workshop in Leuven over het mentaliserend-bevorderd werken, juni 2014, n.a.v. het 40jarig bestaan van de postgraduaatopleiding psychodynamisch werken met kinderen en jongeren.
 • Workshop op het congres Kinder -en jeugdpsychiatrie, september 2013, Antwerpen, thema: Mentaliseren-bevorderend werken binnen de Kaap.
 • Lezing: 'Spel in ontwikkeling', bibliotheek Melle, oktober 2012
 • Faalangst bij kinderen, oktober 2012 voor de basisschool van Evergem.
 • Lezing aangaande angst bij kinderen en jongeren, Sprankel Vlaams-Brabant november 2011, Sprankel Oost-Vlaanderen maart 2012
 • Workshop: 'Angst voor de schoolpoort', Leuven 2011, congres onderwijs (samen met Sabine Van den Berge)
 • 'Niet alles is af aan achttien', studiedag Studioo Arteveldehogeschool Gent, mei 2010
 • 'Parentificatie' studiedag van de psychiatrische kliniek in Pittem (2009)
 • Workshop: 'Angst voor de schoolpoort', congres kinder -en jeugdpsychiatrie (2008), in samenwerking met de werkgroep 'schoolweigering'

Coaching en teambegeleiding

 • Intervisie en coaching van team/organisatie, samen met de collega's van spreekruimte, momenteel lopende in twee organisaties.
 • Screening en begeleiding van teams in M.P.I. Wagenschot (2008-2010): afname van vragenlijsten, individuele en teambegeleiding. - samen met Joris Breughe.

Publicaties

 • 'Hoe ver is de ander in de verandering', in het tijdschrift Agora, september 2014, themanummer aangaande de veranderingen in de jeugdhulp.
 • 'Niet alles is af aan achttien', tijdschrift Agora, december 2010
 • 'Parentificatie: een klinische realiteit', in de reeks Psychoanalytisch Actueel, 2010
 • 'Residentiële opname, een antwoord op schoolweigering?' In boek 'Geduldig gereedschap', 2009
 • 'Angst voor de schoolpoort, diagnostiek en behandeling van schoolweigering' in Neuron, 2008
 • Recensie over het boek 'Het autistische kind, de baby en de semiotiek' van Pierre Delion, in het Tijdschrift voor Psychologie, 2008
 • 'Normaal begaafde kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis', in Psychiatrie en Verpleging, september 2003